Daglig Verksamhet

DeVebo Omsorg AB erbjuder daglig verksamhet i Uppsala, med fokus på arbetsglädje, gemenskap och individens utveckling.
Drivs i egen regi, LOV-upphandlad verksamhet med Uppsala kommun. Vi har för närvarande 57 platser.
För dig som är beviljad LSS, personkrets 1.
För dig som är intresserad av: Djur och Natur, transport, återvinningsarbete, fastighetsskötsel, läs mer om DeVebo Uppdraget:
För dig som är intresserad av: Café, produktion eller legoarbete, läs mer om DeVeboProduktionen-Café:
För dig som är intresserad av ett lugnare tempo, sinnesupplevelser, läs mer om DeVebo Nyansen här:
För dig som är intresserad av DeVebos externa platser, läs mer här:

                    

Vi arbetar utifrån DeVebo Omsorgs systematiska kvalitetsledningssystem, vi genomför kontinuerligt medarbetar/utvecklingssamtal, vi skapar tillsammans med dig som brukare en genomförandeplan vi sedan arbetar utefter.


© Copyright devebo.se                                                  Kontakt:070-7957575